alexa JAMES KARIUKI - Daily Nation

JAMES KARIUKI

James Kariuki

James Kariuki is a business correspondent based in Nairobi.